הפיצות שלנו

כל הפיצות שלנו עשויות מחומרים טריים וטבעיים

ש"ח

25

כל תוספת 7/5 ש"ח